Wójt Gminy Jonkowo informuje, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo (okolice skrzyżowania ul. Hanowskiego, ul. Lipowa i ul. Biała) za pomocą środków porozumiewania się na odległość – poprzez platformę komunikacji internetowej w formie zdalnej.

 

Link do spotkania: Dyskusja nad miejscowym planem zagospodarowania (25.04.2022)

 

Istnieje możliwość uczestniczenia w dyskusji publicznej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.