Skoroszyt z wykresami słupkowymi i długopis. Tekst: komisja gospodarki.

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, zwołuje posiedzenie na dzień 28.09.2022 r. (środa), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 9:00.

Napis posiedzenie komisji. Postaci stojące na tle grafiki z wykresami.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 15.09.2022 r. (czwartek), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 9:00.

Grafika przedstawiająca postać wskazującą napis: posiedzenie komisji, w tle herb gminy.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 31.08.2022 r. (środa) o godzinie 15:45, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Napis rada gminy Jonkowo. Herb, stojące postaci i mozaika z sześciokątów.

Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, zwołuje obrady LIII sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 30.08.2022 r. (wtorek) o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.