Przewodniczący Komisji Statutowej, Bartłomiej Kolasa, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 28 lipca 2022 roku (czwartek) na godzinę 8.00, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  3. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Jonkowo.
  4. Przyjęcie protokołu nr 1/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 roku.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.