Grafika zawierająca kontur mapy polski z hasłem TV+ oraz napis: dofinansowanie do odbioru TV

Szanowni Państwo, mając na uwadze wprowadzenie z dniem 27 czerwca br. zmiany standardu nadawania darmowej naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T2 na DVB-T2/HEVC na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, informujemy o możliwości skorzystania z rządowego programu dofinansowania do zakupu dekodera lub telewizora spełniającego wymagania techniczne.

Zdjęcie zasuszonych kłosów zbożowych

Uprzejmie informujemy, że 16 czerwca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.) dotyczące, między innymi uruchomienia pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 r.

Zdjęcie łodzi rybackich na plaży morskiej.

Zapraszamy mieszkańców Warkał do wyjazdu nad morze do miejscowości Jantar w dniu 16 lipca 2022 r.

Logo firmy Michelin. Ludzik Michelin.

W Michelin rekrutujemy do konkretnej ścieżki zawodowej, a twój rozwój planowany jest od pierwszej posady. Różnorodność naszych działań, obszarów pracy, organizacji oraz międzynarodowe znaczenie otwiera nowe możliwości kariery zawodowej na każdym szczeblu na całym świecie.

Uśmiechnięta dziewczynka w basenie wypełnionym plastikowymi kulkami

W dniu 04.06.2022r. (sobota) świętowaliśmy w Sołectwie Wołowno – Bałąg Międzynarodowy Dzień Dziecka. Sołtys i Rada Sołecka chciałaby serdecznie podziękować wszystkim tym dzięki, którym udało się zorganizować naszą inicjatywę.

Grafika przedstawiająca dłoń trzymającą mazak i rysującą wykres.

Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw Seniorów informuje, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Komendą Główną Policji (KGP), w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku CEDUR organizuje cykl spotkań skierowanych do seniorów.

Krajobraz wiejski: pola z uprawami oraz budynek mieszkalny.

Do 30 maja 2022 r. młodzi rolnicy mogą ubiegać się o bezzwrotną premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. W ramach wsparcia finansowanego z budżetu PROW 2014-2020mogą oni otrzymać 150 tys. złotych.

Logo z napisem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tylko do 31 maja 2022 r. ci, którzy chcą założyć własny biznes na wsi, mogą ubiegać się o wsparcie finansowanego z PROW na lata 2014-2020. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. W trwającym od 28 lutego naborze wnioski złożyło ponad 2,5 tys. osób, które ubiegają się o ponad 618 mln zł pomocy.