"Nigdy nie jesteśmy gotowi na odejście Naszych Rodziców, a oni odchodzą..."

Pani Małgorzacie Nicewicz wyrazy współczucia i wsparcia z powodu śmierci Mamy składają Dyrektor i Pracownicy Przedszkola w Jonkowie.

Grafika z kondolencjami o treści jak powyżej.